Background Image

Naš tim

Svi članovi našeg tima su zajedničkog uvjerenja da su potrebe kupaca na prvom mjestu. Zadovoljstvo komitenata se mjeri kvalitetom proizvoda, ali isto tako jednaku važnost pridajemo našem pažljivo odabranom kolektivu koji Vam svojom stručnošću i profesionalnošću uvijek stoji na raspolaganju.
Upoznajte ih.

Pic
Hamim Dauti
Osnivač

Pic
Džemail Dauti
Osnivač

Pic
Ejup Ćilafi
Regionalni menadžer za Kosovo, Crnu Goru i Albaniju

Tel: +386 49 350 850 (Kosovo)
Tel: +382 67 179 892 (Crna Gora)
Tel: +355 67 3224 636 (Albania)
E-mail: ejup@dauti.com.mk

Pic
Zekir Ademi
Izvršni Direktor

E-mail: zeko@dauti.me

Pic
Svetozar Vujošević
Izvršni Direktor

Tel: +382(0) 67 179 890

Pic
Munib Kuč
Komercijalni referent - Pljevlja, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Berne

Tel: +382 67 179 902

Pic
Adela Mušović
Komercijalni Administrator

Tel: +382 67 289 830
E-mail:dauticg@t-com.me

Zadnje novosti